fbpx
off-page SEO

Vad innebär offpage?

Vad är Off-page SEO? 

Off-page SEO syftar till det arbete som inte sker utanför webbplatsen. Arbetet är en väsentlig del för att förbättra positioner organiskt och går i regel ut på att förbättra webbplatsens auktoritet, trovärdighet och popularitet. En stor del av detta arbete går ut på att stärka upp webbplatsen via externa länkar och även signaler från andra webbplatser. 

Många webbplatser har ofta en bra strukturerad webbplats med bra relevant innehåll (onpage) men med allt för få externa “rekommendationer” sätt till sin bransch och nisch. Det är här offpage kommer in.

Offpage SEO ger sökmotorer som Google, Bing mfl en indikation på hur relevant och pålitlig en webbplats är utifrån den externa respons den får. 

De viktigaste faktorerna inom offpage SEO är:

  1. Trovärdiga länkar: Backlinks / Externa länkar som pekar till din webbplats är en av de mest betydelsefulla faktorerna inom offpage SEO. Ju fler högkvalitativa och relevanta länkar du har från auktoritativa webbplatser, desto bättre kan din webbplats ranka i sökmotorresultaten.
  2. Länkens kvalitet: Det är inte bara antalet länkar som betyder något, utan också kvaliteten på dessa länkar. En länk från en auktoritativ och trovärdig webbplats har en större påverkan på din webbplats rankning än en länk från en mindre betydelsefull webbplats.
  3. Övriga signaler: Delningar, gilla-markeringar och kommentarer på sociala medieplattformar kan också påverka din webbplats rankning. Ju fler signaler du får, desto större trovärdighet kan din webbplats ha i sökmotorer. 
  4. GBP och andra NAP: Att lista ert företag, adress och telefonnummer i olika kataloger, relevanta register och på andra större tjänster som Google Maps / Google Business Profile indikerar webbplatsens trovärdighet till sökmotorer och bidrar även till bättre lokala resultat.
  5. Varumärkesexponering: Att bygga upp varumärkesmedvetenhet och synlighet kan också ha en indirekt inverkan på off-page SEO. När fler människor är medvetna om ditt varumärke och söker efter det, kan det öka trafiken till din webbplats och förbättra sökmotorrankningen.

Det är viktigt att notera att off-page SEO inte är helt kontrollerbart, eftersom det innebär att påverka faktorer utanför er webbplats. Det finns inget färdigt recept för att klättra organiskt. Det beror på er nisch, rådande konkurrenssituation och hur er domän bedöms i dagsläget.

Att bygga en stark online-närvaro, skapa högkvalitativa och delningsvärda innehåll, samt interagera med influerare och andra webbplatser tar tid och ska ses som ett långsiktigt projekt. Arbetet bör planeras upp noggrant för bästa resultat.

 

Hur många fler leads vill ni ha?