fbpx

Leads tilldelas UC Nordisk tillväxtcertifikat 2022

Leads Sverige AB har återigen erhållit erkännandet som ett av Nordens främsta tillväxtföretag, en utmärkelse som belyser företagens övergripande prestation inom centrala affärsparametrar. Att bli erkänd på detta sätt innebär en utvärdering baserad på kritiska mätvärden, särskilt lönsamhet och betalningsförmåga.

Detta är resultatet av metodiskt och hårt arbete, tillsammans med ett konstant fokus på både kortsiktiga och långsiktiga affärsmål. Det speglar vår tro på att dedikation, rätt planering och en outtröttlig arbetsmoral alltid lönar sig.

Det bör noteras att endast ett fåtal företag i Sverige kvalificerar sig för detta erkännande varje år. För Leads Sverige AB är detta ett tecken på att vi rör oss i rätt riktning, med rätt strategier och verktyg på plats.

Vi vill tacka vårt team för deras engagemang och hårda arbete. Vi är också tacksamma för våra kunder och partners som fortsätter att lita på och stödja oss i våra ansträngningar.

Framåt kommer Leads Sverige AB att fortsätta sträva efter förbättring, innovation och hållbar tillväxt, och vi ser fram emot ytterligare möjligheter att visa att engagemang och hårt arbete alltid lönar sig.

Hur många fler leads vill ni ha?